Home Shortcode Posts ThumbSlider

Shortcode Posts ThumbSlider

Masterclass Personal Leadership

oede organisaties kunnen niet zonder goede leiders. Een organisatie gezond houden in de huidige markt betekent dat organisatieleden, managers en leiders uitgedaagd worden te excelleren van goed naar geweldig. Met masterclass Personal Leadership, onderdeel van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change, verwerf je theoretische kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot leiderschap. No […]

LinkedIn voor zakelijk gebruik

Netwerken via ‘Sociale Netwerken’ is de manier voor professionals en organisaties om zich online te profileren. LinkedIn is het enige zakelijke netwerk en social media experts voorspellen dat 80% van de Nederlandse beroepsbevolking in 2019 actief is op LinkedIn. Op het moment is dat ongeveer 75%. Door de snelle groei van het aantal mensen dat […]

Strategisch Human Resource Management

De menselijke factor maakt in nagenoeg elk bedrijf het verschil en als HRM specialist voer jij hierover de regie. In de opleiding word je door een combinatie van theorie, praktijkgerichte opdrachten, ontwikkelingen en trends opgeleid tot een volwaardig strategisch businesspartner. No related posts.

Nieuwe subsidieregeling: Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen. Tijdig en […]

Masterclass Personal Leadership

LinkedIn voor zakelijk gebruik

Strategisch Human Resource Management

Nieuwe subsidieregeling: Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers