Home Shortcode Posts ThumbSlider

Shortcode Posts ThumbSlider

Nieuwe subsidieregeling: Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen. Tijdig en […]

Masterclass organisational change

Hoe hou je je staande in een wereld waarin alles in een steeds hoger tempo lijkt te veranderen? Wat kun je doen om het verandervermogen van je medewerkers en collegae te stimuleren? Dat leer je in de masterclass organisational change.   No related posts.

Projectmanagement vervolg

Deze cursus is een logisch vervolg op de basiscursus Projectmanagement. In dit vervolg leer je hoe je grotere, complexere projecten beter kunt inrichten en beheersen. Daarbij komen elementen aan de orde als analyseren, structureren, planmatig werken, rapporteren, leidinggeven aan een team, ‘managing expectations’, communiceren en omgaan met externe factoren. Je gaat, bij voorkeur met de […]

People & Business management

De wereld waarin we leven en werken is volop in beweging. Die dynamiek biedt prachtige kansen maar eist ook veel van organisaties en de professionals die daarin werkzaam zijn. Functies en werkzaamheden veranderen voortdurend en dat vraagt om nieuwe kennis en inzichten, relevante ervaring en aanpassingsvermogen. De People Business Management deeltijdopleiding is dé studie die je helpt […]

Nieuwe subsidieregeling: Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Masterclass organisational change

Projectmanagement vervolg

People & Business management