WERKGEVERS

De vraag naar arbeid blijft de komende jaren groeien. Er komen banen bij en door pensioen en arbeidsongeschiktheid zullen ook een fors aantal banen vrijkomen waarvoor mensen nodig zijn. Het lijkt er op dat er, voor het eerst in onze geschiedenis, structureel meer banen beschikbaar zijn dan mensen.

Hierdoor wordt het steeds minder eenvoudig om geschikte mensen te vinden en zullen de kosten voor werving & selectie flink stijgen. Bedrijven krijgen van potentiële kandidaten met een ePortfolio sneller een beter beeld van zijn of haar persoonlijkheid, ambitie en de behaalde en te ontwikkelen competenties. Dit versnelt het beoordelings- en selectieproces en vergroot de kans op een goede wederzijdse match.

Aan de andere kant leveren de ePortfolio’s van de medewerkers van het bedrijf nuttige informatie op, die meer inzicht geeft in de ‘zachtere kenmerken’ van het bedrijf, zoals de cultuur, functie-inhoud en de persoonlijkheidskenmerken van het personeelsbestand. Dit diepere inzicht in je eigen bedrijf kan weer gebruikt worden bij het opstellen van vacatures. presenteren van vacatures en het opstellen van zoekprofielen. Ook weet je of je voldoende talent in huis hebt dat verder ontwikkeld kan worden om bepaalde vacatures intern in te vullen.