ePORTFOLIO

Met ‘portfolio’ werd oorspronkelijk een grote map bedoeld, waarin mensen met creatieve beroepen (kunstenaars, architecten) voorbeelden van hun werk meenamen naar potentiële opdrachtgevers. De moderne versie daarvan is het ePortfolio, dat is echter meer op de persoonlijke ontwikkeling van de eigenaar gericht.

Het moderne ePortfolio is een persoonlijke digitale map waarin je beschrijft wat je kan, waaruit dat blijkt en hoe je jezelf verder wilt ontwikkelen.

Een portfolio dient twee doelen:

  • Je kunt je leidinggevende laten zien wat je hebt geleerd en wat je in je mars hebt.
  • Het helpt je om na te denken (reflecteren) over wat je bereikt hebt en wat je in de komende tijd wilt leren.
Inhoud van het e-Portfolio
Het Curriculum Vitae
Het Curriculum Vitae Het Analytische deel Het Dossier deel Het Persoonlijke Ontwikkelingsplan
Het CV deel. Dit deel bevat de personalia, de gevolgde opleidingen en cursussen, de werkervaring, de hobby’s, interesses en eventuele rollen in het verenigingsleven.
Het analytisch deel. Dit is het deel waarin de eigenaar reflecteert op zijn eigen werk. Dit is niet het makkelijkste deel. Het wordt wat makkelijker als het mogelijk is te reflecteren op basis van een competentieprofiel.
Het dossierdeel. Dit is het deel waarmee de eigenaar kan laten zien wat hij allemaal geleerd heeft. Hier worden naast diploma’s, getuigschriften en certificaten die zaken opgenomen die aantonen wat de eigenaar al gepresteerd heeft. Dat kunnen zelfgemaakte videofilms of fotorapportages zijn maar net zo goed een verbetervoorstel of rapport. Ook de functieomschrijving met het verslag van het beoordelingsgesprek hoort hier thuis.
Dit deel moet goed bijgehouden worden. Iemand die start met het ePortfolio kan in dit deel beter teveel dan te weinig bewaren. Weggooien kan altijd nog.
Het persoonlijk ontwikkelplan (POP). In dit deel legt de eigenaar de afspraken met zichzelf en zijn leidinggevende vast. Het POP is gebaseerd op het analytisch deel en geeft antwoord op de volgende vragen; Waar wil ik over 5 of 10 jaar staan. Wat is mijn het doel op de kortere termijn, Welke punten ga ik aanpakken en op welke wijze, Welke hulp van derden heb ik nodig. Maak het POP niet te uitgebreid en leren kun je, behalve door een opleiding, ook door bijvoorbeeld een stage bij een klant of vereniging

Het ePortfolio op het werk

Het portfolio helpt om te leren van je werk en om wat je eerder geleerd hebt in je werk te gebruiken.

Over het persoonlijk ontwikkelingsplan in het portfolio maak je afspraken met je leidinggevende. Bijvoorbeeld in een jaarlijks functioneringsgesprek, of in een apart POP/portfolio-gesprek.

In het reflectiegedeelte behandel je minimaal de competenties die behoren tot het competentieprofiel van jouw functie, en eventueel van de functie die je ambieert. Probeer naast je eigen opvattingen ook oordelen op te nemen van mensen waarmee je werkt, zoals collega’s, je leidinggevende en misschien klanten of andere relaties.

Met behulp van een portfolio kun je in sommige situaties aantonen dat je al over bepaalde competenties beschikt. Die kunnen dan worden erkend als elders verworven competenties (evc’s).