Home Management & Leiderschap

Management & Leiderschap

Projectmanagement vervolg

Deze cursus is een logisch vervolg op de basiscursus Projectmanagement. In dit vervolg leer je hoe je grotere, complexere projecten beter kunt inrichten en beheersen. Daarbij komen elementen aan de orde als analyseren, structureren, planmatig werken, rapporteren, leidinggeven aan een team, ‘managing expectations’, communiceren en omgaan met externe factoren. Je gaat, bij voorkeur met de […]

Masterclass Personal Leadership

oede organisaties kunnen niet zonder goede leiders. Een organisatie gezond houden in de huidige markt betekent dat organisatieleden, managers en leiders uitgedaagd worden te excelleren van goed naar geweldig. Met masterclass Personal Leadership, onderdeel van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change, verwerf je theoretische kennis en praktische vaardigheden met betrekking tot leiderschap.