Home Appzmaker

Appzmaker

Maak leren toekomstbestendig

Veel Limburgse werkgevers geven aan hun medewerkers grondig te trainen in het gebruik van nieuwe apparatuur, software of procedures. ‘Maar de ontwikkeling van medewerkers heeft net zo goed te maken het delen en uitwisselen van kennis, leren te leren en het verzamelen en ordenen van informatie’, laat Dr. Jol Stoffers, Lector Employability van Zuyd Hogeschool […]

Concurrentiekracht en talentontwikkeling in Limburg

Voor de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties is het van belang dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. Met het continue verbeteren en verbreden van de competenties van een medewerker zal deze zijn volledige potentieel kunnen benutten. Voor zichzelf, en zeker ook voor de innovatie en samenwerking in zijn de organisatie. In vrijwel alle sectoren wordt […]

Nieuwe subsidieregeling: Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

Op 5 december 2017 is een nieuwe subsidieregeling in werking gegaan, genaamd Ontwikkeladvies. Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling lopend tot 1 juli 2019 voor werkenden van 45 jaar en ouder in specifieke beroepsgroepen. Ontwikkeladvies is een product van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW. Loopbaanadviseurs kunnen deze subsidie aanvragen. Tijdig en […]

Masterclass organisational change

Hoe hou je je staande in een wereld waarin alles in een steeds hoger tempo lijkt te veranderen? Wat kun je doen om het verandervermogen van je medewerkers en collegae te stimuleren? Dat leer je in de masterclass organisational change.  

Projectmanagement vervolg

Deze cursus is een logisch vervolg op de basiscursus Projectmanagement. In dit vervolg leer je hoe je grotere, complexere projecten beter kunt inrichten en beheersen. Daarbij komen elementen aan de orde als analyseren, structureren, planmatig werken, rapporteren, leidinggeven aan een team, ‘managing expectations’, communiceren en omgaan met externe factoren. Je gaat, bij voorkeur met de […]

Projectmanagement Basis

Leer een project voor te bereiden, op te bouwen, te beheersen en te evalueren.

GRIP op werk

Met het programma ‘Grip op Werk’ kunnen bedrijven de positie van hun medewerkers op de arbeidsmarkt helpen verbeteren. Grip is een training die de medewerker helpt bij het vinden van passend werk – in de eigen organisatie of daarbuiten – of ondersteunt bij het starten van een eigen bedrijf en het ontwikkelen van de daarvoor […]

People & Business management

De wereld waarin we leven en werken is volop in beweging. Die dynamiek biedt prachtige kansen maar eist ook veel van organisaties en de professionals die daarin werkzaam zijn. Functies en werkzaamheden veranderen voortdurend en dat vraagt om nieuwe kennis en inzichten, relevante ervaring en aanpassingsvermogen. De People Business Management deeltijdopleiding is dé studie die je helpt […]

Strategisch Human Resource Management

De menselijke factor maakt in nagenoeg elk bedrijf het verschil en als HRM specialist voer jij hierover de regie. In de opleiding word je door een combinatie van theorie, praktijkgerichte opdrachten, ontwikkelingen en trends opgeleid tot een volwaardig strategisch businesspartner.

Cursus effectiever communiceren

il jij als professional door anders te communiceren meer grip krijgen op je eigen effectiviteit en hiermee de bedrijfsdoelstellingen beter kunnen waarmaken? Dan biedt de cursus ‘Effectiever Communiceren’ je daarvoor de juiste handvatten.